Hypotéka

Hypotéka je dnes oblíbený způsob, jak si zajistit peněžní prostředky k zajištění nového bydlení. Hypotéky jsou poskytovány bankami či nebankovními institucemi.

Jak získat hypotéku

Abyste mohli získat hypotéku, je nutné splnit podmínky, které žádá poskytující instituce. Hlavní podmínkou je, že v ČR musíte mít trvalé bydliště a finance použít na zajištění bydlení.

Typy hypotečních úvěrů

Hypoteční úvěry je možné rozdělit do dvou základních skupin. Jedná se o účelové a neúčelové hypotéky. Účelové jsou určeny k financování předem stanového účelu.

Volba hypoteční banky

Před podáním žádosti o poskytnutí hypotéky je vhodné získat co nejvíce informací od co nejvíce institucí. Po následném porovnání si vyberte tu nejvýhodnější.

Pravidla banky pro poskytnutí hypotéky

Žádáte-li o poskytnutí úvěru je dobrá znát, jak vaše banka bude postupovat. Banka může kromě zástavy požadovat ještě další dozajištění.

Hypotéka

Proč je pořizování hypotéky v dnešní době tak velmi oblíbené? Vychází to vlastně z nedávné minulosti, kdy si hypotéku mohli pořídit pouze bohatí občané. Ti chudší by totiž nezvládali splácet úvěr a s ním související úroky. V minulosti byla výše úroků z úvěru mnohem vyšší než je dnes. A právě díky tomu, že se neustále snižují úroky, hypotéku si začíná pořizovat stále více lidí, a ne už jen ti bohatí. Kromě snižujících se úroků je dalším důvodem vzrůstající obliby také návaznost na daně. Od roku 1998 je totiž možné snižovat základ daně o zaplacené úroky. Dalším důvodem je státní podpora, která ročně činí 3,5 procenta. Jednou z výhod je také to, že úvěr nemusíte splatit okamžitě, ale rozložíte si splátky do několika následujících let.

Hypotéku si mohou pořídit jak fyzické, tak i právnické osoby. Hypotéka je vlastně způsob získání finančních prostředků na pořízení nového bydlení. Podmínkou získání hypotéky je zástava. Zástavou bývá nejčastěji nemovitost. Zástavou nemusí být jen nemovitost, na kterou je hypotéka poskytována. Může se jednat i o nemovitost patřící třetí osobě. Finanční instituce mohou také požadovat nějaké dozajištění, například ve formě biankosměnky či ručitelského prohlášení.

Hypotéky poskytují nejen banky, ale i nebankovní instituce. O poskytnutí hypotéky může zažádat osoba, která je občanem ČR a má zde trvalé sídlo či osoba, která je občanem EU a v ČR má trvalý pobyt. V případě získání hypotéky, tyto finanční prostředky mohou být použity pouze na financování bytu, rodinného či rekreačního domu, stavebního pozemku nebo garáže. Je možné z ní hradit výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci.

Každá banka či jiná finanční instituce si sama stanovuje minimální výši, kterou vám poskytnou. Maximální výše se však všude pohybuje do 70 procent z ceny nemovitostí. Existují však i takové společnosti, které vám poskytnout 100% hypotéku – získáte úvěr na celou nemovitost. Splácení hypotéky je otázkou několika let. Všechno záleží na výši vámi získaného úvěru. Nejběžněji se splácení pohybuje od 5 do 30 let. Na finančním trhu se můžete také setkat s hypotékou spojenou s pojištěním. Splácet úvěr můžete třemi různými způsoby. Za prvé se jedná o anuitní splácení. Po celou dobu splácíte stejně vysoké částky. Ke změně dochází pouze v poměru mezi splátkou úroku a jistinou. Druhý způsob je tzv. progresivní. Jde o to, že klient ze začátku platí nižší splátky, ale postupem času se tyto splátky zvyšují. Opakem progresivního splácení úvěru je splácení degresivní. Ze začátku se platí vyšší částky a s přibývajících časem se výše splátek snižuje.

Hypotéky jsou různého typu. Základní členění hypoték je na účelové a neúčelové. Účelové jsou takové, kdy požadujete získání peněz na předem stanovený účel. K žádnému jinému použití nesmí být užity. Neúčelové nejsou stanoveny na žádný konkrétní účel a mohou být proto použity na cokoliv.

Na začátku jsme hovořili, že při pořízení hypotéku musíte uhradit také úroky. Úroky se stanovují pomocí úrokové sazby. Což je vlastně navýšení vypůjčené částky za určité období. Jedná se o částku, která připadá bance za poskytnutí úvěru. Většinou se stanovuje jako roční, tedy p.a. Úroková sazba není pořád stejná, většinou je kolísavá. Ale je možné si ji zafixovat po dobu jednoho roku až patnácti let.

Články

Archív

18.1.2019

Lupa.cz - [článek] Videoročenka 2018: Jak hodnotí rok 2018 osobnosti českého internetu?

[1 minuta čtení] Jaký byl rok 2018 a co čekat od roku 2019? Svá přání prozrazují osobnosti z prostřední české e-commerce, reklamy, médií,…

15.1.2019

Magazin.ceskenoviny.cz - Pražský novoroční ohňostroj připomněl sametovou revoluci

Praha – Novoroční ohňostroj dnes připomněl v Praze téma svobody a sametové revoluce, od níž letos v listopadu uplyne 30 let. Ohňostroj byl…

12.1.2019

Financninoviny.cz - Ekologové: Národní plán nevyužívá potenciál obnovitelných zdrojů

Praha – Národní energeticko-klimatický plán podle ekologů dostatečně nevyužívá potenciál domácích obnovitelných zdrojů energie a neobsahuje řešení pro snižování spotřeby fosilních……

O webu

Uvažujete o pořízení nového bydlení? Nemáte dostatek finančních prostředků? Jedním ze způsobů, jak k jim přijít, je zažádat si o hypotéku. Na našich webových stránkách získáte všechny potřebné informace k jejímu získání. Dozvíte se, co je vlastně hypotéka a co musíte splnit, abyste ji získali. Dále pak jaký typy hypoték si vlastně můžete pořídit, na co se připravit před tím, než si zažádáte o úvěr, jak si vybrat nejlepší finanční instituci, co je úvěrová sazba, jak a dlouho se hypotéka splácí a mnoho dalšího.